Mèt la Bib la

Ou konnen 66 liv yo nan Bib la yo nan lòd?
Jwe
Lang

Nòt ou

Pwen anwo nan syèl ou

Pataje sa a ak zanmi ou atravè...

Facebook
Twitter
Google+
Email
9999
A.
B.
C.